Comparable


Typologies


Beverwijk

Beverwijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,0%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving56,3%
DWonen72,6%
EVeiligheid34,6%
FOnderwijs51,1%
GGezonde leefstijl35,8%
HGezondheidszorg50,4%
IKunst en cultuur43,8%
JEconomische participatie36,4%
AMaatschappelijke participatie40,0%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving56,3%
DWonen72,6%
EVeiligheid34,6%
FOnderwijs51,1%
GGezonde leefstijl35,8%
HGezondheidszorg50,4%
IKunst en cultuur43,8%
JEconomische participatie36,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,0%
BWater41,6%
CAfval en grondstoffen43,3%
DEnergie42,4%
ENatuur en landschap24,2%
FExterne veiligheid en hinder50,7%
GLucht51,4%
ABodem49,0%
BWater41,6%
CAfval en grondstoffen43,3%
DEnergie42,4%
ENatuur en landschap24,2%
FExterne veiligheid en hinder50,7%
GLucht51,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid55,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis47,6%
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid55,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis47,6%