Comparable


Typologies


Bloemendaal

Bloemendaal

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie64,3%
CWoonomgeving52,7%
DWonen45,3%
EVeiligheid55,6%
FOnderwijs68,0%
GGezonde leefstijl52,9%
HGezondheidszorg54,8%
IKunst en cultuur63,9%
JEconomische participatie68,8%
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie64,3%
CWoonomgeving52,7%
DWonen45,3%
EVeiligheid55,6%
FOnderwijs68,0%
GGezonde leefstijl52,9%
HGezondheidszorg54,8%
IKunst en cultuur63,9%
JEconomische participatie68,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,9%
BWater79,2%
CAfval en grondstoffen49,5%
DEnergie19,4%
ENatuur en landschap91,4%
FExterne veiligheid en hinder65,5%
GLucht66,6%
ABodem78,9%
BWater79,2%
CAfval en grondstoffen49,5%
DEnergie19,4%
ENatuur en landschap91,4%
FExterne veiligheid en hinder65,5%
GLucht66,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid49,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,3%
EKennis51,9%
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid49,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,3%
EKennis51,9%