Comparable


Typologies


Castricum

Castricum

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,8%
BPolitieke participatie61,2%
CWoonomgeving54,1%
DWonen55,6%
EVeiligheid54,0%
FOnderwijs60,7%
GGezonde leefstijl55,6%
HGezondheidszorg57,7%
IKunst en cultuur35,5%
JEconomische participatie71,6%
AMaatschappelijke participatie50,8%
BPolitieke participatie61,2%
CWoonomgeving54,1%
DWonen55,6%
EVeiligheid54,0%
FOnderwijs60,7%
GGezonde leefstijl55,6%
HGezondheidszorg57,7%
IKunst en cultuur35,5%
JEconomische participatie71,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,9%
BWater42,4%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie43,3%
ENatuur en landschap72,9%
FExterne veiligheid en hinder65,4%
GLucht63,5%
ABodem65,9%
BWater42,4%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie43,3%
ENatuur en landschap72,9%
FExterne veiligheid en hinder65,4%
GLucht63,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis51,1%
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis51,1%