Comparable


Typologies


Diemen

Diemen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,1%
BPolitieke participatie56,0%
CWoonomgeving37,3%
DWonen57,2%
EVeiligheid35,9%
FOnderwijs51,5%
GGezonde leefstijl34,3%
HGezondheidszorg57,3%
IKunst en cultuur28,5%
JEconomische participatie40,6%
AMaatschappelijke participatie46,1%
BPolitieke participatie56,0%
CWoonomgeving37,3%
DWonen57,2%
EVeiligheid35,9%
FOnderwijs51,5%
GGezonde leefstijl34,3%
HGezondheidszorg57,3%
IKunst en cultuur28,5%
JEconomische participatie40,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,1%
BWater57,8%
CAfval en grondstoffen39,5%
DEnergie42,8%
ENatuur en landschap65,0%
FExterne veiligheid en hinder57,3%
GLucht46,5%
ABodem46,1%
BWater57,8%
CAfval en grondstoffen39,5%
DEnergie42,8%
ENatuur en landschap65,0%
FExterne veiligheid en hinder57,3%
GLucht46,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen69,2%
BArbeid69,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,5%
EKennis55,6%
AConcurrentievermogen69,2%
BArbeid69,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,5%
EKennis55,6%