Comparable


Typologies


Enkhuizen

Enkhuizen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,6%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving46,0%
DWonen64,9%
EVeiligheid40,0%
FOnderwijs51,7%
GGezonde leefstijl40,1%
HGezondheidszorg59,1%
IKunst en cultuur63,9%
JEconomische participatie43,8%
AMaatschappelijke participatie51,6%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving46,0%
DWonen64,9%
EVeiligheid40,0%
FOnderwijs51,7%
GGezonde leefstijl40,1%
HGezondheidszorg59,1%
IKunst en cultuur63,9%
JEconomische participatie43,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,8%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen47,5%
DEnergie33,1%
ENatuur en landschap29,7%
FExterne veiligheid en hinder72,8%
GLucht67,3%
ABodem61,8%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen47,5%
DEnergie33,1%
ENatuur en landschap29,7%
FExterne veiligheid en hinder72,8%
GLucht67,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,9%
EKennis47,4%
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,9%
EKennis47,4%