Comparable


Typologies


Haarlem

Haarlem

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,9%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving40,8%
DWonen58,1%
EVeiligheid34,6%
FOnderwijs58,4%
GGezonde leefstijl36,9%
HGezondheidszorg58,1%
IKunst en cultuur64,9%
JEconomische participatie38,6%
AMaatschappelijke participatie38,9%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving40,8%
DWonen58,1%
EVeiligheid34,6%
FOnderwijs58,4%
GGezonde leefstijl36,9%
HGezondheidszorg58,1%
IKunst en cultuur64,9%
JEconomische participatie38,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,7%
BWater65,0%
CAfval en grondstoffen43,6%
DEnergie44,6%
ENatuur en landschap50,4%
FExterne veiligheid en hinder39,9%
GLucht66,3%
ABodem39,7%
BWater65,0%
CAfval en grondstoffen43,6%
DEnergie44,6%
ENatuur en landschap50,4%
FExterne veiligheid en hinder39,9%
GLucht66,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid59,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
EKennis69,3%
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid59,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
EKennis69,3%