Comparable


Typologies


Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,5%
BPolitieke participatie41,0%
CWoonomgeving49,1%
DWonen51,4%
EVeiligheid41,6%
FOnderwijs50,7%
GGezonde leefstijl35,3%
HGezondheidszorg61,4%
IKunst en cultuur31,4%
JEconomische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie39,5%
BPolitieke participatie41,0%
CWoonomgeving49,1%
DWonen51,4%
EVeiligheid41,6%
FOnderwijs50,7%
GGezonde leefstijl35,3%
HGezondheidszorg61,4%
IKunst en cultuur31,4%
JEconomische participatie57,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem41,3%
BWater52,0%
CAfval en grondstoffen42,7%
DEnergie41,7%
ENatuur en landschap22,6%
FExterne veiligheid en hinder47,0%
GLucht40,8%
ABodem41,3%
BWater52,0%
CAfval en grondstoffen42,7%
DEnergie41,7%
ENatuur en landschap22,6%
FExterne veiligheid en hinder47,0%
GLucht40,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen67,0%
BArbeid68,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis55,1%
AConcurrentievermogen67,0%
BArbeid68,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis55,1%