Comparable


Typologies


Heemskerk

Heemskerk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie52,8%
CWoonomgeving59,7%
DWonen65,9%
EVeiligheid47,6%
FOnderwijs53,8%
GGezonde leefstijl37,9%
HGezondheidszorg53,2%
IKunst en cultuur39,1%
JEconomische participatie48,9%
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie52,8%
CWoonomgeving59,7%
DWonen65,9%
EVeiligheid47,6%
FOnderwijs53,8%
GGezonde leefstijl37,9%
HGezondheidszorg53,2%
IKunst en cultuur39,1%
JEconomische participatie48,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,4%
BWater44,2%
CAfval en grondstoffen39,5%
DEnergie50,1%
ENatuur en landschap75,8%
FExterne veiligheid en hinder59,8%
GLucht65,5%
ABodem57,4%
BWater44,2%
CAfval en grondstoffen39,5%
DEnergie50,1%
ENatuur en landschap75,8%
FExterne veiligheid en hinder59,8%
GLucht65,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
EKennis33,6%
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
EKennis33,6%