Comparable


Typologies


Heemstede

Heemstede

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,6%
BPolitieke participatie63,4%
CWoonomgeving55,9%
DWonen50,2%
EVeiligheid57,5%
FOnderwijs68,6%
GGezonde leefstijl44,0%
HGezondheidszorg59,5%
IKunst en cultuur40,0%
JEconomische participatie66,3%
AMaatschappelijke participatie54,6%
BPolitieke participatie63,4%
CWoonomgeving55,9%
DWonen50,2%
EVeiligheid57,5%
FOnderwijs68,6%
GGezonde leefstijl44,0%
HGezondheidszorg59,5%
IKunst en cultuur40,0%
JEconomische participatie66,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,6%
BWater73,6%
CAfval en grondstoffen28,7%
DEnergie38,7%
ENatuur en landschap71,3%
FExterne veiligheid en hinder52,4%
GLucht67,8%
ABodem50,6%
BWater73,6%
CAfval en grondstoffen28,7%
DEnergie38,7%
ENatuur en landschap71,3%
FExterne veiligheid en hinder52,4%
GLucht67,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,6%
EKennis46,9%
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,6%
EKennis46,9%