Comparable


Typologies


Den Helder

Den Helder

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie39,9%
CWoonomgeving46,5%
DWonen63,1%
EVeiligheid38,1%
FOnderwijs45,2%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg39,6%
IKunst en cultuur48,4%
JEconomische participatie31,9%
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie39,9%
CWoonomgeving46,5%
DWonen63,1%
EVeiligheid38,1%
FOnderwijs45,2%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg39,6%
IKunst en cultuur48,4%
JEconomische participatie31,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,5%
BWater38,9%
CAfval en grondstoffen40,7%
DEnergie40,8%
ENatuur en landschap60,9%
FExterne veiligheid en hinder66,0%
GLucht62,1%
ABodem53,5%
BWater38,9%
CAfval en grondstoffen40,7%
DEnergie40,8%
ENatuur en landschap60,9%
FExterne veiligheid en hinder66,0%
GLucht62,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,6%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
EKennis24,0%
AConcurrentievermogen50,6%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
EKennis24,0%