Comparable


Typologies


Hilversum

Hilversum

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,2%
BPolitieke participatie59,7%
CWoonomgeving45,7%
DWonen59,2%
EVeiligheid37,9%
FOnderwijs61,3%
GGezonde leefstijl39,1%
HGezondheidszorg53,2%
IKunst en cultuur62,6%
JEconomische participatie35,8%
AMaatschappelijke participatie38,2%
BPolitieke participatie59,7%
CWoonomgeving45,7%
DWonen59,2%
EVeiligheid37,9%
FOnderwijs61,3%
GGezonde leefstijl39,1%
HGezondheidszorg53,2%
IKunst en cultuur62,6%
JEconomische participatie35,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem37,6%
BWater66,9%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie45,8%
ENatuur en landschap78,3%
FExterne veiligheid en hinder56,0%
GLucht64,7%
ABodem37,6%
BWater66,9%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie45,8%
ENatuur en landschap78,3%
FExterne veiligheid en hinder56,0%
GLucht64,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,5%
BArbeid58,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,0%
EKennis63,3%
AConcurrentievermogen57,5%
BArbeid58,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,0%
EKennis63,3%