Comparable


Typologies


Huizen

Huizen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie56,3%
CWoonomgeving60,6%
DWonen60,0%
EVeiligheid47,3%
FOnderwijs55,7%
GGezonde leefstijl40,9%
HGezondheidszorg50,3%
IKunst en cultuur37,8%
JEconomische participatie46,8%
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie56,3%
CWoonomgeving60,6%
DWonen60,0%
EVeiligheid47,3%
FOnderwijs55,7%
GGezonde leefstijl40,9%
HGezondheidszorg50,3%
IKunst en cultuur37,8%
JEconomische participatie46,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,3%
BWater65,3%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie46,6%
ENatuur en landschap80,7%
FExterne veiligheid en hinder61,0%
GLucht67,0%
ABodem45,3%
BWater65,3%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie46,6%
ENatuur en landschap80,7%
FExterne veiligheid en hinder61,0%
GLucht67,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,2%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis59,8%
AConcurrentievermogen56,2%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis59,8%