Comparable


Typologies


Landsmeer

Landsmeer

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,8%
BPolitieke participatie65,9%
CWoonomgeving36,3%
DWonen43,2%
EVeiligheid50,7%
FOnderwijs49,6%
GGezonde leefstijl38,0%
HGezondheidszorg57,7%
IKunst en cultuur29,4%
JEconomische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie55,8%
BPolitieke participatie65,9%
CWoonomgeving36,3%
DWonen43,2%
EVeiligheid50,7%
FOnderwijs49,6%
GGezonde leefstijl38,0%
HGezondheidszorg57,7%
IKunst en cultuur29,4%
JEconomische participatie64,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,7%
BWater49,0%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap70,2%
FExterne veiligheid en hinder73,5%
GLucht62,6%
ABodem78,7%
BWater49,0%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap70,2%
FExterne veiligheid en hinder73,5%
GLucht62,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen68,9%
BArbeid53,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,3%
EKennis65,4%
AConcurrentievermogen68,9%
BArbeid53,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,3%
EKennis65,4%