Comparable


Typologies


Langedijk

Langedijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,9%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving53,5%
DWonen59,4%
EVeiligheid54,0%
FOnderwijs63,6%
GGezonde leefstijl52,1%
HGezondheidszorg63,7%
IKunst en cultuur45,6%
JEconomische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie62,9%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving53,5%
DWonen59,4%
EVeiligheid54,0%
FOnderwijs63,6%
GGezonde leefstijl52,1%
HGezondheidszorg63,7%
IKunst en cultuur45,6%
JEconomische participatie64,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,8%
BWater44,6%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap28,0%
FExterne veiligheid en hinder55,5%
GLucht66,9%
ABodem61,8%
BWater44,6%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap28,0%
FExterne veiligheid en hinder55,5%
GLucht66,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,3%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis48,6%
AConcurrentievermogen56,3%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis48,6%