Comparable


Typologies


Laren (NH.)

Laren (NH.)

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving54,0%
DWonen42,5%
EVeiligheid47,5%
FOnderwijs65,9%
GGezonde leefstijl49,4%
HGezondheidszorg52,9%
IKunst en cultuur61,3%
JEconomische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving54,0%
DWonen42,5%
EVeiligheid47,5%
FOnderwijs65,9%
GGezonde leefstijl49,4%
HGezondheidszorg52,9%
IKunst en cultuur61,3%
JEconomische participatie59,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,7%
BWater21,9%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie32,4%
ENatuur en landschap80,8%
FExterne veiligheid en hinder59,2%
GLucht52,6%
ABodem55,7%
BWater21,9%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie32,4%
ENatuur en landschap80,8%
FExterne veiligheid en hinder59,2%
GLucht52,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,1%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,3%
EKennis42,9%
AConcurrentievermogen56,1%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,3%
EKennis42,9%