Comparable


Typologies


Oostzaan

Oostzaan

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,6%
BPolitieke participatie61,6%
CWoonomgeving37,7%
DWonen54,8%
EVeiligheid50,1%
FOnderwijs59,4%
GGezonde leefstijl33,5%
HGezondheidszorg58,2%
IKunst en cultuur25,7%
JEconomische participatie65,0%
AMaatschappelijke participatie52,6%
BPolitieke participatie61,6%
CWoonomgeving37,7%
DWonen54,8%
EVeiligheid50,1%
FOnderwijs59,4%
GGezonde leefstijl33,5%
HGezondheidszorg58,2%
IKunst en cultuur25,7%
JEconomische participatie65,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,2%
BWater51,7%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap75,6%
FExterne veiligheid en hinder69,3%
GLucht53,0%
ABodem64,2%
BWater51,7%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap75,6%
FExterne veiligheid en hinder69,3%
GLucht53,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen68,9%
BArbeid58,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden21,5%
EKennis50,7%
AConcurrentievermogen68,9%
BArbeid58,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden21,5%
EKennis50,7%