Comparable


Typologies


Opmeer

Opmeer

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,3%
BPolitieke participatie52,8%
CWoonomgeving50,6%
DWonen53,1%
EVeiligheid59,5%
FOnderwijs44,8%
GGezonde leefstijl39,2%
HGezondheidszorg60,2%
IKunst en cultuur35,6%
JEconomische participatie71,1%
AMaatschappelijke participatie59,3%
BPolitieke participatie52,8%
CWoonomgeving50,6%
DWonen53,1%
EVeiligheid59,5%
FOnderwijs44,8%
GGezonde leefstijl39,2%
HGezondheidszorg60,2%
IKunst en cultuur35,6%
JEconomische participatie71,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,7%
BWater50,8%
CAfval en grondstoffen50,2%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap20,0%
FExterne veiligheid en hinder81,8%
GLucht50,9%
ABodem75,7%
BWater50,8%
CAfval en grondstoffen50,2%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap20,0%
FExterne veiligheid en hinder81,8%
GLucht50,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,3%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis34,0%
AConcurrentievermogen58,3%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis34,0%