Comparable


Typologies


Ouder-Amstel

Ouder-Amstel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,3%
BPolitieke participatie64,9%
CWoonomgeving39,7%
DWonen53,7%
EVeiligheid37,9%
FOnderwijs58,9%
GGezonde leefstijl47,6%
HGezondheidszorg63,2%
IKunst en cultuur46,4%
JEconomische participatie54,9%
AMaatschappelijke participatie56,3%
BPolitieke participatie64,9%
CWoonomgeving39,7%
DWonen53,7%
EVeiligheid37,9%
FOnderwijs58,9%
GGezonde leefstijl47,6%
HGezondheidszorg63,2%
IKunst en cultuur46,4%
JEconomische participatie54,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,5%
BWater40,0%
CAfval en grondstoffen57,5%
DEnergie45,1%
ENatuur en landschap45,1%
FExterne veiligheid en hinder44,5%
GLucht33,8%
ABodem53,5%
BWater40,0%
CAfval en grondstoffen57,5%
DEnergie45,1%
ENatuur en landschap45,1%
FExterne veiligheid en hinder44,5%
GLucht33,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen74,2%
BArbeid67,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
EKennis65,5%
AConcurrentievermogen74,2%
BArbeid67,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
EKennis65,5%