Comparable


Typologies


Schagen

Schagen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,9%
BPolitieke participatie51,6%
CWoonomgeving56,4%
DWonen60,8%
EVeiligheid56,8%
FOnderwijs42,7%
GGezonde leefstijl49,8%
HGezondheidszorg60,6%
IKunst en cultuur34,0%
JEconomische participatie61,7%
AMaatschappelijke participatie55,9%
BPolitieke participatie51,6%
CWoonomgeving56,4%
DWonen60,8%
EVeiligheid56,8%
FOnderwijs42,7%
GGezonde leefstijl49,8%
HGezondheidszorg60,6%
IKunst en cultuur34,0%
JEconomische participatie61,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,7%
BWater43,3%
CAfval en grondstoffen51,6%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap25,3%
FExterne veiligheid en hinder76,2%
GLucht51,6%
ABodem75,7%
BWater43,3%
CAfval en grondstoffen51,6%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap25,3%
FExterne veiligheid en hinder76,2%
GLucht51,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid56,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,2%
EKennis54,1%
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid56,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,2%
EKennis54,1%