Comparable


Typologies


Texel

Texel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie59,6%
CWoonomgeving54,8%
DWonen45,2%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs41,5%
GGezonde leefstijl50,9%
HGezondheidszorg53,0%
IKunst en cultuur53,1%
JEconomische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie59,6%
CWoonomgeving54,8%
DWonen45,2%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs41,5%
GGezonde leefstijl50,9%
HGezondheidszorg53,0%
IKunst en cultuur53,1%
JEconomische participatie67,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem86,5%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen30,3%
DEnergie27,8%
ENatuur en landschap52,2%
FExterne veiligheid en hinder93,3%
GLucht38,6%
ABodem86,5%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen30,3%
DEnergie27,8%
ENatuur en landschap52,2%
FExterne veiligheid en hinder93,3%
GLucht38,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid57,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,6%
EKennis42,4%
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid57,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,6%
EKennis42,4%