Comparable


Typologies


Uitgeest

Uitgeest

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,2%
BPolitieke participatie59,9%
CWoonomgeving58,6%
DWonen57,6%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs54,2%
GGezonde leefstijl41,1%
HGezondheidszorg66,0%
IKunst en cultuur34,3%
JEconomische participatie71,1%
AMaatschappelijke participatie44,2%
BPolitieke participatie59,9%
CWoonomgeving58,6%
DWonen57,6%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs54,2%
GGezonde leefstijl41,1%
HGezondheidszorg66,0%
IKunst en cultuur34,3%
JEconomische participatie71,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,0%
BWater43,4%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap36,2%
FExterne veiligheid en hinder51,1%
GLucht47,4%
ABodem66,0%
BWater43,4%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap36,2%
FExterne veiligheid en hinder51,1%
GLucht47,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid60,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden10,8%
EKennis49,8%
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid60,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden10,8%
EKennis49,8%