Comparable


Typologies


Uithoorn

Uithoorn

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie58,2%
CWoonomgeving35,5%
DWonen54,1%
EVeiligheid50,8%
FOnderwijs52,9%
GGezonde leefstijl35,6%
HGezondheidszorg60,9%
IKunst en cultuur25,1%
JEconomische participatie58,2%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie58,2%
CWoonomgeving35,5%
DWonen54,1%
EVeiligheid50,8%
FOnderwijs52,9%
GGezonde leefstijl35,6%
HGezondheidszorg60,9%
IKunst en cultuur25,1%
JEconomische participatie58,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,8%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen51,1%
DEnergie29,9%
ENatuur en landschap22,1%
FExterne veiligheid en hinder40,5%
GLucht61,5%
ABodem50,8%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen51,1%
DEnergie29,9%
ENatuur en landschap22,1%
FExterne veiligheid en hinder40,5%
GLucht61,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,7%
BArbeid58,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis61,6%
AConcurrentievermogen66,7%
BArbeid58,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis61,6%