Comparable


Typologies


Velsen

Velsen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie45,5%
CWoonomgeving40,6%
DWonen63,9%
EVeiligheid40,7%
FOnderwijs52,0%
GGezonde leefstijl38,9%
HGezondheidszorg52,0%
IKunst en cultuur33,7%
JEconomische participatie44,9%
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie45,5%
CWoonomgeving40,6%
DWonen63,9%
EVeiligheid40,7%
FOnderwijs52,0%
GGezonde leefstijl38,9%
HGezondheidszorg52,0%
IKunst en cultuur33,7%
JEconomische participatie44,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,5%
BWater59,5%
CAfval en grondstoffen31,4%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap74,5%
FExterne veiligheid en hinder35,5%
GLucht27,6%
ABodem50,5%
BWater59,5%
CAfval en grondstoffen31,4%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap74,5%
FExterne veiligheid en hinder35,5%
GLucht27,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,1%
BArbeid59,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis57,0%
AConcurrentievermogen50,1%
BArbeid59,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis57,0%