Comparable


Typologies


Weesp

Weesp

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,8%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving57,7%
DWonen66,3%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs63,7%
GGezonde leefstijl38,3%
HGezondheidszorg56,1%
IKunst en cultuur59,9%
JEconomische participatie41,7%
AMaatschappelijke participatie46,8%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving57,7%
DWonen66,3%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs63,7%
GGezonde leefstijl38,3%
HGezondheidszorg56,1%
IKunst en cultuur59,9%
JEconomische participatie41,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,2%
BWater69,1%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie36,0%
ENatuur en landschap37,1%
FExterne veiligheid en hinder49,7%
GLucht55,3%
ABodem53,2%
BWater69,1%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie36,0%
ENatuur en landschap37,1%
FExterne veiligheid en hinder49,7%
GLucht55,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,0%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
EKennis69,1%
AConcurrentievermogen58,0%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
EKennis69,1%