Comparable


Typologies


Zandvoort

Zandvoort

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,1%
BPolitieke participatie55,7%
CWoonomgeving51,0%
DWonen55,1%
EVeiligheid35,3%
FOnderwijs52,4%
GGezonde leefstijl40,0%
HGezondheidszorg38,9%
IKunst en cultuur46,2%
JEconomische participatie34,3%
AMaatschappelijke participatie46,1%
BPolitieke participatie55,7%
CWoonomgeving51,0%
DWonen55,1%
EVeiligheid35,3%
FOnderwijs52,4%
GGezonde leefstijl40,0%
HGezondheidszorg38,9%
IKunst en cultuur46,2%
JEconomische participatie34,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,0%
BWater65,6%
CAfval en grondstoffen36,8%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap88,6%
FExterne veiligheid en hinder67,5%
GLucht71,2%
ABodem70,0%
BWater65,6%
CAfval en grondstoffen36,8%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap88,6%
FExterne veiligheid en hinder67,5%
GLucht71,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,3%
EKennis35,5%
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,3%
EKennis35,5%