Comparable


Typologies


Zaanstad

Zaanstad

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie51,9%
CWoonomgeving35,6%
DWonen65,3%
EVeiligheid39,7%
FOnderwijs53,1%
GGezonde leefstijl36,4%
HGezondheidszorg46,8%
IKunst en cultuur52,3%
JEconomische participatie33,0%
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie51,9%
CWoonomgeving35,6%
DWonen65,3%
EVeiligheid39,7%
FOnderwijs53,1%
GGezonde leefstijl36,4%
HGezondheidszorg46,8%
IKunst en cultuur52,3%
JEconomische participatie33,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie33,6%
ENatuur en landschap42,0%
FExterne veiligheid en hinder47,5%
GLucht54,8%
ABodem32,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie33,6%
ENatuur en landschap42,0%
FExterne veiligheid en hinder47,5%
GLucht54,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis45,1%