Comparable


Typologies


Alblasserdam

Alblasserdam

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,0%
BPolitieke participatie51,5%
CWoonomgeving47,7%
DWonen60,9%
EVeiligheid45,7%
FOnderwijs44,6%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg43,2%
IKunst en cultuur45,5%
JEconomische participatie52,5%
AMaatschappelijke participatie39,0%
BPolitieke participatie51,5%
CWoonomgeving47,7%
DWonen60,9%
EVeiligheid45,7%
FOnderwijs44,6%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg43,2%
IKunst en cultuur45,5%
JEconomische participatie52,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,7%
BWater55,3%
CAfval en grondstoffen55,9%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap57,9%
FExterne veiligheid en hinder46,4%
GLucht43,1%
ABodem50,7%
BWater55,3%
CAfval en grondstoffen55,9%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap57,9%
FExterne veiligheid en hinder46,4%
GLucht43,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,9%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
EKennis46,9%
AConcurrentievermogen58,9%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
EKennis46,9%