Comparable


Typologies


Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie58,1%
CWoonomgeving37,5%
DWonen61,9%
EVeiligheid44,8%
FOnderwijs54,6%
GGezonde leefstijl42,6%
HGezondheidszorg55,9%
IKunst en cultuur37,1%
JEconomische participatie55,7%
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie58,1%
CWoonomgeving37,5%
DWonen61,9%
EVeiligheid44,8%
FOnderwijs54,6%
GGezonde leefstijl42,6%
HGezondheidszorg55,9%
IKunst en cultuur37,1%
JEconomische participatie55,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,0%
BWater60,4%
CAfval en grondstoffen48,7%
DEnergie47,9%
ENatuur en landschap35,4%
FExterne veiligheid en hinder42,1%
GLucht61,3%
ABodem40,0%
BWater60,4%
CAfval en grondstoffen48,7%
DEnergie47,9%
ENatuur en landschap35,4%
FExterne veiligheid en hinder42,1%
GLucht61,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,5%
EKennis54,0%
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,5%
EKennis54,0%