Comparable


Typologies


Barendrecht

Barendrecht

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,7%
BPolitieke participatie47,4%
CWoonomgeving47,6%
DWonen52,2%
EVeiligheid42,9%
FOnderwijs60,0%
GGezonde leefstijl37,2%
HGezondheidszorg60,8%
IKunst en cultuur32,2%
JEconomische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie34,7%
BPolitieke participatie47,4%
CWoonomgeving47,6%
DWonen52,2%
EVeiligheid42,9%
FOnderwijs60,0%
GGezonde leefstijl37,2%
HGezondheidszorg60,8%
IKunst en cultuur32,2%
JEconomische participatie63,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,9%
BWater49,9%
CAfval en grondstoffen30,9%
DEnergie49,3%
ENatuur en landschap24,4%
FExterne veiligheid en hinder53,8%
GLucht53,9%
ABodem48,9%
BWater49,9%
CAfval en grondstoffen30,9%
DEnergie49,3%
ENatuur en landschap24,4%
FExterne veiligheid en hinder53,8%
GLucht53,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid65,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis47,8%
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid65,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis47,8%