Comparable


Typologies


Drechterland

Drechterland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,8%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving46,8%
DWonen52,0%
EVeiligheid57,4%
FOnderwijs46,8%
GGezonde leefstijl48,2%
HGezondheidszorg61,9%
IKunst en cultuur22,1%
JEconomische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie56,8%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving46,8%
DWonen52,0%
EVeiligheid57,4%
FOnderwijs46,8%
GGezonde leefstijl48,2%
HGezondheidszorg61,9%
IKunst en cultuur22,1%
JEconomische participatie69,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,1%
BWater56,0%
CAfval en grondstoffen50,7%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap20,6%
FExterne veiligheid en hinder86,5%
GLucht53,3%
ABodem72,1%
BWater56,0%
CAfval en grondstoffen50,7%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap20,6%
FExterne veiligheid en hinder86,5%
GLucht53,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,0%
BArbeid56,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
EKennis40,9%
AConcurrentievermogen48,0%
BArbeid56,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
EKennis40,9%