Comparable


Typologies


Brielle

Brielle

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie46,0%
CWoonomgeving51,8%
DWonen49,8%
EVeiligheid55,0%
FOnderwijs54,5%
GGezonde leefstijl29,9%
HGezondheidszorg50,1%
IKunst en cultuur56,8%
JEconomische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie46,0%
CWoonomgeving51,8%
DWonen49,8%
EVeiligheid55,0%
FOnderwijs54,5%
GGezonde leefstijl29,9%
HGezondheidszorg50,1%
IKunst en cultuur56,8%
JEconomische participatie59,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,6%
BWater18,2%
CAfval en grondstoffen33,7%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap27,0%
FExterne veiligheid en hinder45,8%
GLucht54,5%
ABodem65,6%
BWater18,2%
CAfval en grondstoffen33,7%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap27,0%
FExterne veiligheid en hinder45,8%
GLucht54,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,8%
BArbeid58,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
EKennis45,3%
AConcurrentievermogen58,8%
BArbeid58,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
EKennis45,3%