Comparable


Typologies


Delft

Delft

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,0%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving35,7%
DWonen66,1%
EVeiligheid35,7%
FOnderwijs59,8%
GGezonde leefstijl45,5%
HGezondheidszorg57,6%
IKunst en cultuur65,9%
JEconomische participatie32,8%
AMaatschappelijke participatie36,0%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving35,7%
DWonen66,1%
EVeiligheid35,7%
FOnderwijs59,8%
GGezonde leefstijl45,5%
HGezondheidszorg57,6%
IKunst en cultuur65,9%
JEconomische participatie32,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,2%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie42,1%
ENatuur en landschap76,0%
FExterne veiligheid en hinder36,0%
GLucht60,7%
ABodem42,2%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie42,1%
ENatuur en landschap76,0%
FExterne veiligheid en hinder36,0%
GLucht60,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,0%
BArbeid66,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,8%
EKennis72,8%
AConcurrentievermogen61,0%
BArbeid66,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,8%
EKennis72,8%