Comparable


Typologies


Dordrecht

Dordrecht

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,8%
BPolitieke participatie48,3%
CWoonomgeving39,9%
DWonen60,4%
EVeiligheid32,4%
FOnderwijs53,0%
GGezonde leefstijl30,9%
HGezondheidszorg42,2%
IKunst en cultuur62,7%
JEconomische participatie30,1%
AMaatschappelijke participatie34,8%
BPolitieke participatie48,3%
CWoonomgeving39,9%
DWonen60,4%
EVeiligheid32,4%
FOnderwijs53,0%
GGezonde leefstijl30,9%
HGezondheidszorg42,2%
IKunst en cultuur62,7%
JEconomische participatie30,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,2%
BWater61,9%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie43,9%
ENatuur en landschap63,8%
FExterne veiligheid en hinder53,0%
GLucht48,6%
ABodem46,2%
BWater61,9%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie43,9%
ENatuur en landschap63,8%
FExterne veiligheid en hinder53,0%
GLucht48,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,3%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,0%
EKennis58,8%
AConcurrentievermogen51,3%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,0%
EKennis58,8%