Comparable


Typologies


Gorinchem

Gorinchem

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie47,3%
CWoonomgeving47,9%
DWonen67,5%
EVeiligheid38,7%
FOnderwijs60,9%
GGezonde leefstijl32,5%
HGezondheidszorg45,2%
IKunst en cultuur62,7%
JEconomische participatie37,7%
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie47,3%
CWoonomgeving47,9%
DWonen67,5%
EVeiligheid38,7%
FOnderwijs60,9%
GGezonde leefstijl32,5%
HGezondheidszorg45,2%
IKunst en cultuur62,7%
JEconomische participatie37,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,1%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen38,8%
DEnergie38,6%
ENatuur en landschap47,8%
FExterne veiligheid en hinder41,7%
GLucht40,8%
ABodem40,1%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen38,8%
DEnergie38,6%
ENatuur en landschap47,8%
FExterne veiligheid en hinder41,7%
GLucht40,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,7%
BArbeid62,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
EKennis61,7%
AConcurrentievermogen56,7%
BArbeid62,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
EKennis61,7%