Comparable


Typologies


's-Gravenhage (gemeente)

's-Gravenhage (gemeente)

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie26,4%
BPolitieke participatie52,3%
CWoonomgeving36,1%
DWonen60,9%
EVeiligheid33,3%
FOnderwijs55,0%
GGezonde leefstijl32,5%
HGezondheidszorg45,7%
IKunst en cultuur59,2%
JEconomische participatie28,4%
AMaatschappelijke participatie26,4%
BPolitieke participatie52,3%
CWoonomgeving36,1%
DWonen60,9%
EVeiligheid33,3%
FOnderwijs55,0%
GGezonde leefstijl32,5%
HGezondheidszorg45,7%
IKunst en cultuur59,2%
JEconomische participatie28,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem23,4%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen31,2%
DEnergie48,9%
ENatuur en landschap62,0%
FExterne veiligheid en hinder43,7%
GLucht62,8%
ABodem23,4%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen31,2%
DEnergie48,9%
ENatuur en landschap62,0%
FExterne veiligheid en hinder43,7%
GLucht62,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,4%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
EKennis58,4%
AConcurrentievermogen58,4%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
EKennis58,4%