Comparable


Typologies


Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie55,0%
CWoonomgeving47,6%
DWonen49,2%
EVeiligheid55,3%
FOnderwijs57,4%
GGezonde leefstijl41,0%
HGezondheidszorg58,2%
IKunst en cultuur38,0%
JEconomische participatie72,5%
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie55,0%
CWoonomgeving47,6%
DWonen49,2%
EVeiligheid55,3%
FOnderwijs57,4%
GGezonde leefstijl41,0%
HGezondheidszorg58,2%
IKunst en cultuur38,0%
JEconomische participatie72,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,5%
BWater55,0%
CAfval en grondstoffen42,3%
DEnergie45,4%
ENatuur en landschap49,3%
FExterne veiligheid en hinder51,2%
GLucht35,7%
ABodem46,5%
BWater55,0%
CAfval en grondstoffen42,3%
DEnergie45,4%
ENatuur en landschap49,3%
FExterne veiligheid en hinder51,2%
GLucht35,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,0%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,0%
EKennis45,1%