Comparable


Typologies


Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,8%
BPolitieke participatie43,4%
CWoonomgeving41,3%
DWonen65,1%
EVeiligheid49,8%
FOnderwijs46,6%
GGezonde leefstijl30,9%
HGezondheidszorg45,8%
IKunst en cultuur45,5%
JEconomische participatie42,3%
AMaatschappelijke participatie37,8%
BPolitieke participatie43,4%
CWoonomgeving41,3%
DWonen65,1%
EVeiligheid49,8%
FOnderwijs46,6%
GGezonde leefstijl30,9%
HGezondheidszorg45,8%
IKunst en cultuur45,5%
JEconomische participatie42,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,4%
BWater24,0%
CAfval en grondstoffen29,2%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap21,6%
FExterne veiligheid en hinder60,3%
GLucht65,4%
ABodem52,4%
BWater24,0%
CAfval en grondstoffen29,2%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap21,6%
FExterne veiligheid en hinder60,3%
GLucht65,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
EKennis29,5%
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
EKennis29,5%