Comparable


Typologies


Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving47,6%
DWonen58,2%
EVeiligheid54,2%
FOnderwijs57,6%
GGezonde leefstijl35,7%
HGezondheidszorg60,1%
IKunst en cultuur36,7%
JEconomische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving47,6%
DWonen58,2%
EVeiligheid54,2%
FOnderwijs57,6%
GGezonde leefstijl35,7%
HGezondheidszorg60,1%
IKunst en cultuur36,7%
JEconomische participatie64,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,7%
BWater56,6%
CAfval en grondstoffen39,0%
DEnergie45,7%
ENatuur en landschap46,4%
FExterne veiligheid en hinder59,7%
GLucht62,6%
ABodem56,7%
BWater56,6%
CAfval en grondstoffen39,0%
DEnergie45,7%
ENatuur en landschap46,4%
FExterne veiligheid en hinder59,7%
GLucht62,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,5%
EKennis51,9%
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,5%
EKennis51,9%