Comparable


Typologies


Stede Broec

Stede Broec

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving43,0%
DWonen63,6%
EVeiligheid51,0%
FOnderwijs49,8%
GGezonde leefstijl44,4%
HGezondheidszorg62,6%
IKunst en cultuur28,2%
JEconomische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving43,0%
DWonen63,6%
EVeiligheid51,0%
FOnderwijs49,8%
GGezonde leefstijl44,4%
HGezondheidszorg62,6%
IKunst en cultuur28,2%
JEconomische participatie59,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,8%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen39,4%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap38,8%
FExterne veiligheid en hinder70,6%
GLucht70,2%
ABodem58,8%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen39,4%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap38,8%
FExterne veiligheid en hinder70,6%
GLucht70,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,5%
BArbeid52,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
EKennis21,5%
AConcurrentievermogen56,5%
BArbeid52,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
EKennis21,5%