Comparable


Typologies


Hillegom

Hillegom

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,0%
BPolitieke participatie57,4%
CWoonomgeving45,6%
DWonen54,1%
EVeiligheid46,2%
FOnderwijs60,2%
GGezonde leefstijl34,5%
HGezondheidszorg52,9%
IKunst en cultuur39,3%
JEconomische participatie56,8%
AMaatschappelijke participatie51,0%
BPolitieke participatie57,4%
CWoonomgeving45,6%
DWonen54,1%
EVeiligheid46,2%
FOnderwijs60,2%
GGezonde leefstijl34,5%
HGezondheidszorg52,9%
IKunst en cultuur39,3%
JEconomische participatie56,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,7%
BWater80,7%
CAfval en grondstoffen41,0%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap35,7%
FExterne veiligheid en hinder42,9%
GLucht67,7%
ABodem53,7%
BWater80,7%
CAfval en grondstoffen41,0%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap35,7%
FExterne veiligheid en hinder42,9%
GLucht67,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,6%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
EKennis57,3%
AConcurrentievermogen61,6%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
EKennis57,3%