Comparable


Typologies


Katwijk

Katwijk

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving51,4%
DWonen54,1%
EVeiligheid55,4%
FOnderwijs58,1%
GGezonde leefstijl33,5%
HGezondheidszorg54,7%
IKunst en cultuur50,7%
JEconomische participatie60,7%
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving51,4%
DWonen54,1%
EVeiligheid55,4%
FOnderwijs58,1%
GGezonde leefstijl33,5%
HGezondheidszorg54,7%
IKunst en cultuur50,7%
JEconomische participatie60,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,9%
BWater56,1%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap53,2%
FExterne veiligheid en hinder51,8%
GLucht67,3%
ABodem43,9%
BWater56,1%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap53,2%
FExterne veiligheid en hinder51,8%
GLucht67,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid60,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,9%
EKennis43,8%
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid60,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,9%
EKennis43,8%