Comparable


Typologies


Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,0%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving53,0%
DWonen62,0%
EVeiligheid56,9%
FOnderwijs55,8%
GGezonde leefstijl36,8%
HGezondheidszorg55,3%
IKunst en cultuur32,8%
JEconomische participatie52,6%
AMaatschappelijke participatie37,0%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving53,0%
DWonen62,0%
EVeiligheid56,9%
FOnderwijs55,8%
GGezonde leefstijl36,8%
HGezondheidszorg55,3%
IKunst en cultuur32,8%
JEconomische participatie52,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,3%
BWater41,4%
CAfval en grondstoffen37,6%
DEnergie44,2%
ENatuur en landschap37,2%
FExterne veiligheid en hinder56,6%
GLucht57,2%
ABodem53,3%
BWater41,4%
CAfval en grondstoffen37,6%
DEnergie44,2%
ENatuur en landschap37,2%
FExterne veiligheid en hinder56,6%
GLucht57,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,5%
BArbeid54,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,4%
EKennis42,1%
AConcurrentievermogen65,5%
BArbeid54,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,4%
EKennis42,1%