Comparable


Typologies


Leiden

Leiden

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,9%
BPolitieke participatie63,4%
CWoonomgeving32,8%
DWonen65,0%
EVeiligheid35,0%
FOnderwijs57,5%
GGezonde leefstijl33,2%
HGezondheidszorg58,3%
IKunst en cultuur73,2%
JEconomische participatie34,1%
AMaatschappelijke participatie35,9%
BPolitieke participatie63,4%
CWoonomgeving32,8%
DWonen65,0%
EVeiligheid35,0%
FOnderwijs57,5%
GGezonde leefstijl33,2%
HGezondheidszorg58,3%
IKunst en cultuur73,2%
JEconomische participatie34,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem30,1%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie43,5%
ENatuur en landschap51,6%
FExterne veiligheid en hinder33,9%
GLucht60,5%
ABodem30,1%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie43,5%
ENatuur en landschap51,6%
FExterne veiligheid en hinder33,9%
GLucht60,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,0%
BArbeid69,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis74,4%
AConcurrentievermogen60,0%
BArbeid69,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis74,4%