Comparable


Typologies


Leiderdorp

Leiderdorp

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,6%
BPolitieke participatie60,2%
CWoonomgeving45,4%
DWonen56,2%
EVeiligheid51,4%
FOnderwijs57,3%
GGezonde leefstijl42,3%
HGezondheidszorg52,7%
IKunst en cultuur34,3%
JEconomische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie48,6%
BPolitieke participatie60,2%
CWoonomgeving45,4%
DWonen56,2%
EVeiligheid51,4%
FOnderwijs57,3%
GGezonde leefstijl42,3%
HGezondheidszorg52,7%
IKunst en cultuur34,3%
JEconomische participatie59,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,9%
BWater58,1%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie48,1%
ENatuur en landschap33,5%
FExterne veiligheid en hinder43,4%
GLucht61,2%
ABodem46,9%
BWater58,1%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie48,1%
ENatuur en landschap33,5%
FExterne veiligheid en hinder43,4%
GLucht61,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,6%
BArbeid57,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
EKennis57,7%
AConcurrentievermogen59,6%
BArbeid57,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
EKennis57,7%