Comparable


Typologies


Lisse

Lisse

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,4%
BPolitieke participatie59,6%
CWoonomgeving46,7%
DWonen56,9%
EVeiligheid53,6%
FOnderwijs64,8%
GGezonde leefstijl36,0%
HGezondheidszorg60,4%
IKunst en cultuur45,9%
JEconomische participatie63,3%
AMaatschappelijke participatie51,4%
BPolitieke participatie59,6%
CWoonomgeving46,7%
DWonen56,9%
EVeiligheid53,6%
FOnderwijs64,8%
GGezonde leefstijl36,0%
HGezondheidszorg60,4%
IKunst en cultuur45,9%
JEconomische participatie63,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,2%
BWater67,7%
CAfval en grondstoffen73,8%
DEnergie42,6%
ENatuur en landschap45,1%
FExterne veiligheid en hinder46,0%
GLucht67,5%
ABodem58,2%
BWater67,7%
CAfval en grondstoffen73,8%
DEnergie42,6%
ENatuur en landschap45,1%
FExterne veiligheid en hinder46,0%
GLucht67,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,6%
BArbeid56,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis62,5%
AConcurrentievermogen58,6%
BArbeid56,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis62,5%