Comparable


Typologies


Maassluis

Maassluis

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,9%
BPolitieke participatie45,9%
CWoonomgeving36,9%
DWonen65,7%
EVeiligheid44,3%
FOnderwijs53,1%
GGezonde leefstijl33,1%
HGezondheidszorg50,5%
IKunst en cultuur54,7%
JEconomische participatie35,0%
AMaatschappelijke participatie32,9%
BPolitieke participatie45,9%
CWoonomgeving36,9%
DWonen65,7%
EVeiligheid44,3%
FOnderwijs53,1%
GGezonde leefstijl33,1%
HGezondheidszorg50,5%
IKunst en cultuur54,7%
JEconomische participatie35,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,6%
BWater56,5%
CAfval en grondstoffen33,3%
DEnergie47,3%
ENatuur en landschap51,8%
FExterne veiligheid en hinder44,9%
GLucht64,8%
ABodem51,6%
BWater56,5%
CAfval en grondstoffen33,3%
DEnergie47,3%
ENatuur en landschap51,8%
FExterne veiligheid en hinder44,9%
GLucht64,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,7%
EKennis44,7%
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,7%
EKennis44,7%