Comparable


Typologies


Nieuwkoop

Nieuwkoop

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,7%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving48,7%
DWonen50,7%
EVeiligheid63,0%
FOnderwijs57,5%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg61,2%
IKunst en cultuur19,4%
JEconomische participatie72,4%
AMaatschappelijke participatie59,7%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving48,7%
DWonen50,7%
EVeiligheid63,0%
FOnderwijs57,5%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg61,2%
IKunst en cultuur19,4%
JEconomische participatie72,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,4%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen52,2%
DEnergie25,0%
ENatuur en landschap48,4%
FExterne veiligheid en hinder65,3%
GLucht50,9%
ABodem63,4%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen52,2%
DEnergie25,0%
ENatuur en landschap48,4%
FExterne veiligheid en hinder65,3%
GLucht50,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,8%
BArbeid60,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,4%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen48,8%
BArbeid60,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,4%
EKennis45,1%