Comparable


Typologies


Oegstgeest

Oegstgeest

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie65,5%
CWoonomgeving51,1%
DWonen50,7%
EVeiligheid51,4%
FOnderwijs71,9%
GGezonde leefstijl46,1%
HGezondheidszorg60,6%
IKunst en cultuur50,3%
JEconomische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie65,5%
CWoonomgeving51,1%
DWonen50,7%
EVeiligheid51,4%
FOnderwijs71,9%
GGezonde leefstijl46,1%
HGezondheidszorg60,6%
IKunst en cultuur50,3%
JEconomische participatie62,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,4%
BWater63,3%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie47,5%
ENatuur en landschap53,5%
FExterne veiligheid en hinder41,9%
GLucht65,0%
ABodem54,4%
BWater63,3%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie47,5%
ENatuur en landschap53,5%
FExterne veiligheid en hinder41,9%
GLucht65,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,8%
BArbeid56,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,1%
EKennis58,5%
AConcurrentievermogen55,8%
BArbeid56,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,1%
EKennis58,5%