Comparable


Typologies


Oudewater

Oudewater

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,5%
BPolitieke participatie62,3%
CWoonomgeving52,5%
DWonen47,3%
EVeiligheid60,8%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg55,8%
IKunst en cultuur49,7%
JEconomische participatie72,1%
AMaatschappelijke participatie63,5%
BPolitieke participatie62,3%
CWoonomgeving52,5%
DWonen47,3%
EVeiligheid60,8%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg55,8%
IKunst en cultuur49,7%
JEconomische participatie72,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,7%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap35,7%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht50,8%
ABodem71,7%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap35,7%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht50,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,0%
BArbeid60,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden13,1%
EKennis42,9%
AConcurrentievermogen66,0%
BArbeid60,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden13,1%
EKennis42,9%