Comparable


Typologies


Papendrecht

Papendrecht

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,8%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving47,3%
DWonen62,0%
EVeiligheid48,4%
FOnderwijs57,3%
GGezonde leefstijl35,8%
HGezondheidszorg49,3%
IKunst en cultuur27,8%
JEconomische participatie53,9%
AMaatschappelijke participatie42,8%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving47,3%
DWonen62,0%
EVeiligheid48,4%
FOnderwijs57,3%
GGezonde leefstijl35,8%
HGezondheidszorg49,3%
IKunst en cultuur27,8%
JEconomische participatie53,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,9%
BWater59,2%
CAfval en grondstoffen51,7%
DEnergie48,0%
ENatuur en landschap37,3%
FExterne veiligheid en hinder54,2%
GLucht48,4%
ABodem43,9%
BWater59,2%
CAfval en grondstoffen51,7%
DEnergie48,0%
ENatuur en landschap37,3%
FExterne veiligheid en hinder54,2%
GLucht48,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,2%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,1%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen52,2%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,1%
EKennis41,8%